You are here

EFIP – Definitive Statement (Dutch)

May 16. 2016 | Uncategorised

        

(EFIP) is in 2010 opgericht door een samenwerking van nationale verenigingen die zelfstandig professionals vertegenwoordigen op Europees niveau door doelgericht onderzoek en belangenbehartiging.

EFIP is een non-profit organisatie en niet gelieerd aan een politieke partij. Onze missie is om de toegevoegde waarde van de zzp’ers voor de Europese en nationale economie onder de aandacht te brengen en om te verzekeren dat het zzp-schap gewaardeerd wordt als een legitiem alternatief in de arbeidsmarkt.

EFIP wil er voor zorgen dat het Europese ondernemersklimaat de toegevoegde waarde van de zzp’er meer ondersteunt en bevordert.

‘Zelfstanding professional’ betekent die mensen die geen werkgever zijn en geen werknemer, maar ondernemers binnen hun eigen vakgebied.

Ook wel genoemd als freelancers, aannemers, consultants, eenmanszaak, Zelfstandige Professionals werken breed over alle industriën en leveren een flexibele op kennis –en ervaring gebaseerde service aan klanten in de private en publieke sector.

Zij zijn echt zelfstandig en betrokken met hun klanten op een business to business basis.

EFIP heeft 5 doelen:

• Zichtbaar: promoten van internationaal awareness voor de zzp’er

• Waarde: beter begrip voor de toegevoegde waarde van deze sector op de economie

• Kennis: delen van kennis en statistieken, als ook andere gegevens van waarde voor de zzp’er

• Dialoog: een verbeterde communicatie tussen de nationale organisaties

• Beleid: een gidsfunctie voor beleidszaken met EU instituten en andere internationale instanties

Bestaande uit vertegenwoordigers vanuit Europa, wil EFIP het werk van de nationale organisaties die de belangen behartigen van de zzp’ers ondersteunen. Als alomvattende organisatie juicht EFIP betrokkenheid van organisaties uit alle EU-lidstaten toe.